AskTheGoverment: Many Grads, No Jobs?

When: Thu, July 23, 4:30pm – 6:00pm, 2015
Where: Content Malaysia Pitching Centre, Platinum Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia
Admission: Free
Info: Register | Venue | Streetview

[#TanyaGomen: Graduan Ramai, Kerja Tiada: Sistem Pengajian Tinggi Kurang Efektifkah?] Jom sertai perbincangan bersama YB Dato' Seri Idris Jusoh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baru diumumkan menandakan hala tuju baru sektor pengajian tinggi buat dekad yang akan datang. Namun, adakah tahap dan kualiti yang sedia ada cukup untuk menyediakan golongan muda dengan kemahiran dan pendedahan bagi dunia kerjaya?

#TanyaGomen mengundang YB Dato’ Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan II untuk berbincang mengenai aspirasi dan matlamat sektor pengajian tinggi di Malaysia, masalah yang dihadapi serta kekhuatiran golongan muda berkaitan masa depan mereka. Anda dijemput menyertai perbincangan ini dengan soalan atau ide anda.

[#AskTheGovernment: Many Graduates, No Jobs: Is Higher Education Effective? Come and join the discussion on the Malaysia Education Blueprint 2015-2025 which was announced to mark a new direction for the higher education sector over the next decade. Are the level and quality of existing adequate to provide young people with skills and exposure to the working world? #AskThbeGovernment has invited Dato' Seri Idris Jusoh, Minister of Education II, to discuss the aspirations and goals of higher education sector, problems and concerns of young people regarding their future.]