Seminar Industri & Formula Ushawan: SIFU

When: Sat, October 5, 9am – Sun, October 6, 6pm, 2013
Where: TM Convention Center, Menara Telekom, Kuala Lumpur
Admission: MYR 200
Info: Sifu Malaysia

Satu-satunya seminar yang menghimpunkan 7 Mentor Usahawan di dalam satu seminar. Setiap Mentor adalah merupakan usahawan sebenar yang sangat berjaya di dalam industri perniagaan mereka masing-masing. Oleh itu, ilmu serta pengalaman yang akan dikongsikan oleh mereka adalah merupakan pengalaman yang sebenar dan bukannya sekadar teori semata-mata.
 • Pendidikan - Puan Zaliza Alias, Genius Aulad Learning
 • Kewangan & Pelaburan - Dr Niki Shuhada Shukor, Bijak Wang, Bernama Radio 24
 • Makanan & Minuman -  Datuk Dr Rusly Abdullah, Penulis, Jutawan Senyap 
 • Latihan & Pembangunan Manusia - Dr Tengku Asmadi, MAP Training 
 • Fesyen & Pakaian - Puan Che Mona Din, Butik Hajaba
 • Pelancongan - Datuk Syed Razif., Sri Sutra Travel 
 • Kecantikan & Kosmetic - Dato Azlina Che Abdullah, D’Navechee Beauty

The only seminar that brings together 7 Mentor Entrepreneurs from 7 Industries in a seminar. Each mentor is a genuine entrepreneur who have succeeded in their own business. Thus, the knowledge and experience that will be shared by them is a real experience and not just theory alone.
 • Education - Mrs Zaliza Alias ​​Aulad, Genius Learning
 • Finance & Investment - Dr. Niki Shuhada Shukor, Smart Money, Bernama Radio 24
 • Food & Beverage - Dr Rusly Abdullah, Author, Millionaire Silence
 • Training & Human Development - Dr Tengku Asmadi, MAP Training
 • Fashion & Apparel - Mrs Mona Che Din, Boutique Hajaba
 • Tourism - Datuk Syed Razif., Sri Sutra Travel
 • Beauty & cosmetics - Dato Azlina Che Abdullah, D'Navechee Beauty